Od długości zatrudnienia zależy wiele świadczeń pracowniczych m. in. kwestie związane z dodatkami do wynagrodzenia, prawo do urlopu, czas wypowiedzenia w przypadku zakończenia stosunku pracy. Kalkulator stażu pracy pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia.

Do wyliczenia stażu pracy potrzebna jest data rozpoczęcia pracy, oraz data zakończenia pracy. Od długości zatrudnienia zależy wiele świadczeń pracowniczych m. in. kwestie związane z dodatkami do wynagrodzenia, prawo do urlopu, czas wypowiedzenia w przypadku zakończenia stosunku pracy oraz kwestia przyznania odpowiedniej odprawy, a także prawo do nagrody jubileuszowej.

Staż pracy jest równy okresowi, w którym pracownik odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. Nasz kalkulator pomoże ci obliczyć długość tego okresu, wraz z wszystkimi elementami, które się na niego składają. Zgodnie z przepisami, wyróżniamy staż pracy ogólny i zakładowy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sumą wszystkich okresów zatrudnienia danego pracownika.

Staż pracy zakładowy obejmuje czas zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Dla osób, które kilkukrotnie pracowały w tej samej firmie, lub firma została przejęta przez inną, wylicza się sumę tych okresów.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl