Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nasz kalkulator składek ZUS pozwala wyliczyć wysokość składek na ZUS z uwzględnieniem kwot kierowanych do funduszu emerytalnego.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na poszczególne ubezpieczenia wynoszą:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru,
  • składka na ubezpieczenia rentowe - 8 proc. podstawy wymiaru,
  • składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana (zależy m.in. od liczby osób, jaka płatnik zgłasza do ubezpieczenia), a zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy wymiaru.

Nasz kalkulator pozwoli wyliczyć, ile wynoszą dokładnie kwoty do zapłacenia w ZUS z tytułu odprowadzanych składek od zarobków brutto - w roku 2015 oraz latach poprzednich. Kalkulator wylicza wysokość składek ZUS od wynagrodzeń miesięcznych.

Kalkulator może też uwzględnić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl