Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "na rękę" z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń. Wiele osób ma problemy z poprawnym przeliczeniem wynagrodzenia z netto na brutto. Nasz kalkulator wartości netto-brutto pomoże wyliczyć dokładną wartość pensji.

Kalkulator pomoże ci odpowiedzieć na pytanie, ile wyniesie twoje wynagrodzenie brutto, jeżeli pracujesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Dokonując przeliczenia netto-brutto za pomocą kalkulatora możesz wybrać, czy chcesz uwzględnić kwotę wolną od podatku i koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem. Możesz także zdecydować się na opcję bez obliczania składki ZUS.

Kalkulator netto-brutto pozwala obliczyć wynagrodzenia w roku 2015 oraz latach poprzednich.

Kalkulator podaje kwoty dla wynagrodzeń miesięcznych. Kalkulator nie uwzględnia kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl