Na ten cel zostanie przeznaczone 3,5 mln zł z unijnego programu POWER na lata 2014–2020. Konkurs ma służyć poprawieniu wykształcenia pracowników socjalnych oraz dalszej ich specjalizacji w pracy z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. W jego ramach zostaną zorganizowane studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku praca socjalna w systemie niestacjonarnym. Odbędą się one w trzech makroregionach. Pierwszy z nich obejmuje woj.: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Drugi warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Natomiast na trzeci makroregion składają się woj.: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie, śląskie i małopolskie. W każdym z nich wyższe kwalifikacje ma uzyskać odpowiednio 41, 46 i 42 aspirantów pracy socjalnej.

O przyznanie pieniędzy na organizację studiów mogą starać się uczelnie publiczne i niepubliczne, które spełniają określone warunki dotyczące doświadczenia w zakresie realizacji kształcenia pracowników socjalnych. W każdym makroregionie wybrany zostanie jeden projekt dotyczący studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wnioskodawca musi też mieć wkład własny, bo maksymalna kwota dofinansowania to 97 proc. wartości projektu.