Sejmowi prawnicy mają zastrzeżenia do poselskiej propozycji, która zakłada wyodrębnienie wśród osób wymagających stałej opieki dwóch grup. Wskazują, że nie wiadomo, jakie mają być kryteria podziału.
We wrześniu posłowie mają zdecydować, co dalej robić z nowelizacją przepisów regulujących orzekanie o niepełnosprawności przez powiatowe zespoły. Złożony przez nich projekt został jednak negatywnie oceniony m.in. przez Sąd Najwyższy oraz Biuro Analiz Sejmowych (BAS). Eksperci wskazują, że zmiany w nim przewidziane mają charakter fragmentaryczny i nie będą służyć usprawnieniu ani porządkowaniu systemu orzekania, a mogą spowodować wątpliwości interpretacyjne. Możliwe więc, że w związku ze zbliżającym się końcem kadencji zabraknie czasu na poprawienie projektu i jego uchwalenie.
Przekładanie orzeczeń