Za tydzień wchodzi w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej. Jest ona szczególnie ważna dla osób, które w czasie PRL-u walczyły z systemem, a dziś są w trudnej sytuacji materialnej.

Ustawa zakłada między innymi, że osoby te będą mogły otrzymać wsparcie materialne - wyjaśnia Tomasz Lis z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. O pomoc finansową będą mogli ubiegać się ci, których dochód jest niższy niż 880 złotych na osobę w rodzinie. Dochód osoby samotnej nie może przekraczać 1056 złotych netto. Po złożeniu odpowiednich dokumentów szef Urzędu będzie mógł przyznać świadczenie na rok, w wysokości 400 złotych na miesiąc.

Ustawa zakłada również jednorazową pomoc finansową w przypadkach nieszczęść losowych. Jednak by otrzymać takie wsparcie, trzeba otrzymać status działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Jednak wcześniej dana osoba musi zostać zweryfikowana - wyjaśnia Tomasz Lis. IPN będzie musiał potwierdzić, że dana osoba nie była współpracownikiem lub pracownikiem służb w PRLu.

Zarówno Urząd do spraw Kombatantów jak i IPN apelują o jak najszybsze zgłaszanie się byłych opozycjonistów, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacyjnej. Proces ten jest dość żmudny, ze względu na ogromne zasoby archiwalne Instytutu. Szczególnie apel ten dotyczy osób w trudnej sytuacji materialnej, które mogą liczyć na otrzymanie wsparcia jeszcze w tym roku.