Do kraju wraca coraz więcej osób, które ukończyły studia wyższe za granicą. Aby rozpocząć pracę, muszą nostryfikować dyplom. Mogą też ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku.
Nostryfikacja polega na uznaniu dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju. Postępowanie w tej sprawie prowadzą rady uczelni. Do przeprowadzenia nostryfikacji są jednak uprawnione wyłącznie te, które mają prawo nadawać stopień doktora określonej dziedziny nauki lub sztuki, która odpowiada kierunkowi studiów wyższych ukończonych za granicą.

Trzeba zgromadzić dokumenty