Na generalnie pozytywnym obrazie polskiego rynku pracy niektórzy zaczęli jednak ostatnio dostrzegać pewne rysy – w postaci spowolnienia przyrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia oraz uporczywie niskiej, a nawet obniżającej się dynamiki płac. Mimo że te wskaźniki rzeczywiście w ostatnich miesiącach w pewnym stopniu rozczarowały, to w mojej ocenie bardzo trudno jest zaprzeczyć, że sytuacja na polskim rynku pracy nadal wyraźnie się poprawia.
Pomimo pewnego spowolnienia wzrostu zatrudnienia i płac w ostatnim czasie na kontynuację pozytywnych trendów na polskim rynku pracy wskazuje m.in. najwyższa od 2008 r. relacja liczby ofert pracy do liczby bezrobotnych. Wzrosła ona w czerwcu do najwyższego poziomu od 2008 r. przy wzroście liczby ofert pracy w II kwartale 2015 r. do ponad 100 tys. osób (w ciągu roku przyrost o jedną czwartą).