Wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak poinformował w czwartek PAP, że podpisał nowelizację rozporządzenia ws. dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Dokument wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Celem zmian jest motywowanie żołnierzy jednostek specjalnych do zajmowania stanowisk służbowych, na których wymagane są szczególne kwalifikacje psychofizyczne i doświadczenie. Nowe przepisy wpłyną na zarobki ok. 1640 wojskowych, czyli mniej więcej połowy wszystkich polskich "specjalsów". MON pytane pod koniec lipca przez PAP o projekt rozporządzenia wyjaśniło, że chodzi o żołnierzy służących w zespołach bojowych, biorących bezpośredni udział w działaniach bojowych oraz tych, którzy szkolą tych żołnierzy.

Jednostki polskich Wojsk Specjalnych to GROM, którego dowództwo jest w Warszawie, JW Komandosów w Lublińcu, Formoza w Gdyni, Agat w Gliwicach i Nil w Krakowie. Projektowane zmiany obejmą też 7. eskadrę działań specjalnych w Powidzu, która została powołana do wspierania komandosów z powietrza.

Żołnierze JWK i Formozy obecnie otrzymują z tytułu służby w tych jednostkach po 450 zł dodatku służbowego brutto. Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna wysokość dodatków wzrośnie do 900 zł, a dowódcy jednostek będą mogli decydować, ile zostanie wypłacone konkretnemu żołnierzowi. Wysokość wypłaty ma zależeć od charakteru wykonywanych czynności, stopnia wywiązywania się z powierzonych zadań, liczby podległych żołnierzy itp.

W przypadku JW Agat i JW Nil oraz 7. eskadry działań specjalnych projekt przewiduje wypłacanie żołnierzom dodatków służbowych w wysokości maksymalnie 450 zł. Tu również założono, że dowódcy będą mogli różnicować kwoty przyznawane żołnierzom. Do tej pory rozporządzenie nie przewidywało wypłacania dodatków służbowych z tytułu służby w tych konkretnych formacjach.

Wydatki na nowe dodatki służbowe dla komandosów MON oszacowało na 10 mln zł rocznie. Zostaną one sfinansowane z budżetu ministerstwa.

Projekt nie przewiduje zmian dotyczących dodatków dla żołnierzy GROM. Pozostaną one na stałym poziomie 450 zł. Żołnierze GROM otrzymują jednak także dodatek specjalny z tytułu wykonywania zadań polegających na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkolenia się w tym zakresie. Jego wysokość waha się od 1,2 tys. do 3,3 tys. zł.

Na podobnych zasadach jak komandosi dodatki służbowe z tytułu pełnienia służby w konkretnych jednostkach otrzymują jeszcze tylko żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i Orkiestry Reprezentacyjnej WP (225 zł) i żołnierze służący w ataszatach obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych (od 150 do 750 zł).