W ubiegłym miesiącu wielu pracodawców zdziwiła informacja zamieszczona przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), z której wynika, że nie muszą się już starać o przywrócenie terminu, gdy się ubiegają o dofinansowanie do pensji pracownika za okres wsteczny.
Zaskoczenie było duże, bo jeszcze w 2014 r. biuro twierdziło coś zupełnie przeciwnego. Czy nastąpiła więc jakaś zmiana w przepisach, która uzasadniałaby taką woltę? Otóż nie, co więcej, nie było jej zarówno teraz, jak i w ubiegłym roku, kiedy wydawane było poprzednie stanowisko w tej sprawie.
Podobna sytuacja miała miejsce z możliwością starania się o dopłaty do pensji osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa i dopiero później stała się niepełnosprawna. W tym przypadku BON również najpierw wskazywało, że dofinansowanie do jej pensji nie przysługuje, by w tym roku poinformować, że jednak pomoc finansowa powinna przysługiwać, chociaż ze względu na wprowadzenie obostrzeń w ustawie w tej kwestii, najpierw trzeba ją zmienić.