Jeszcze do 15 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Lodołamacze, którego celem jest honorowanie firm, organizacji i instytucji, w których pracują osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. Patronat nad nim objął DGP.
Konkurs jest od 10 lat organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) i przewiduje przyznanie wyróżnień w trzech kategoriach: firma mająca status zakładu pracy chronionej, pracodawca z otwartego rynku pracy oraz instytucja. Formularze zgłoszeniowe, które są dostępne na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl, należy przesyłać na adres lodolamacze@popon.pl. Dodatkowo kapituła konkursu podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się we wrześniu, ogłosi też zdobywców Lodołamacza Specjalnego i Super Lodołamacza, czyli firmy i instytucji szczególnie zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym.
– Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to duże wyzwanie. Jednak pracodawcy cenią je za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, często większe zmotywowanie i lojalność – podkreśla Jan Zając, prezes POPON.