Jeszcze do 15 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Lodołamacze, którego celem jest honorowanie firm, organizacji i instytucji, w których pracują osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. Patronat nad nim objął DGP.
Konkurs jest od 10 lat organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) i przewiduje przyznanie wyróżnień w trzech kategoriach: firma mająca status zakładu pracy chronionej, pracodawca z otwartego rynku pracy oraz instytucja. Formularze zgłoszeniowe, które są dostępne na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl, należy przesyłać na adres lodolamacze@popon.pl. Dodatkowo kapituła konkursu podczas gali wręczenia nagród, która odbędzie się we wrześniu, ogłosi też zdobywców Lodołamacza Specjalnego i Super Lodołamacza, czyli firmy i instytucji szczególnie zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym.
– Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to duże wyzwanie. Jednak pracodawcy cenią je za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, często większe zmotywowanie i lojalność – podkreśla Jan Zając, prezes POPON.
Firma może też mieć dodatkowe korzyści finansowe, np. obniżenie wysokości wpłat obowiązkowych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wsparcie na dostosowanie lub utworzenie stanowiska pracy. Ponadto przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi buduje wizerunek pracodawcy wrażliwego społecznie i otwartego na potrzeby osób, które gorzej radzą sobie na rynku pracy.