NFZ będzie sprawdzał prawidłowość udzielania świadczeń osobom przebywającym podczas wakacji poza miejscem zamieszkania.
Przed doraźnymi kontrolami ostrzega na swojej stronie internetowej m.in. Małopolski Oddział Wojewódzki (MOW) NFZ w Krakowie. Będą one organizowane w przypadku powtarzających się skarg od pacjentów, a mają dotyczyć przede wszystkim świadczeń udzielanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć, a także w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
– Kontrole te będą obejmowały sprawdzenie organizacji i dostępności do takich świadczeń szczególnie pacjentów poniżej 18. roku życia – zapowiada Aleksandra kwiecień, p.o. rzecznik prasowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Fundusz przypomina, że lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach swoich umów z NFZ mają obowiązek udzielać świadczeń wszystkim osobom spoza listy swoich pacjentów, zamieszkałym na terenie tego samego lub innego województwa, w przypadkach uzasadnionych medycznie, w szczególności w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Powinni być dostępni dla osob wypoczywających w ich miejscowości od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Za każdą poradę udzieloną turyście otrzymują od NFZ 45 zł. Natomiast w przypadkach nagłych – po godzinie 18 pacjenci mogą korzystać ze świadczeń udzielanych w placówkach POZ nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej albo funkcjonujących w strukturach izb przyjęć lub szpitalnych oddziałów ratunkowych.