Jego zawarcie jest korzystne zwłaszcza dla podmiotów o skomplikowanej strukturze, bo pozwala ograniczyć liczbę organizacji związkowych uczestniczących w rokowaniach. Dzięki temu pracodawca i przedstawiciele pracowników mogą łatwiej osiągnąć porozumienie.
Temat tygodnia
Struktura działu jedenastego kodeksu pracy „Układy zbiorowe pracy” wskazuje, że polski ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje układów zbiorowych pracy: zakładowe oraz ponadzakładowe uregulowane w odpowiednich rozdziałach. Jednakże uważna analiza treści tych przepisów wskazuje, że możemy mieć także do czynienia ze specyficzną konstrukcją, jaką jest międzyzakładowy układ zbiorowy pracy. Poniżej opisujemy, kto może być jego stroną i dlaczego warto się na niego zdecydować.