Mimo wielu uwag i zastrzeżeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) nie rezygnuje z kryterium dochodowego ani zróżnicowania wysokości wsparcia kierowanego do osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Na Stały Komitet Rady Ministrów przekazany został projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114), który zmienia zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to konieczne ze względu na ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 38/13), który uznał, że uzależnienie jego uzyskania od tego, czy niepełnosprawność krewnego powstała, zanim skończył 18 lub 25 lat (jeśli się uczył), jest niezgodna z prawem.
Resort pracy przekazał w marcu do konsultacji projekt zmian, który ma realizować orzeczenie. Przewiduje on, że o świadczenie pielęgnacyjne będą mogły starać się osoby zajmujące się zarówno dziećmi, jak i dorosłymi niepełnosprawnymi. Kontrowersje, zwłaszcza wśród opiekunów i związków zawodowych, wzbudziło wprowadzenie kryterium dochodowego w wysokości 1 tys. zł na osobę w rodzinie, które ma objąć starających się o świadczenie pielęgnacyjne po wejściu w życie nowelizacji.
– Będzie to niekorzystne dla niektórych rodziców, bo teraz wysokość dochodu w ogóle nie ma znaczenia – przyznaje Barbara Śmiełowska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
Drugą budzącą zastrzeżenia kwestią jest zróżnicowanie wysokości świadczenia, ponieważ dopóki niepełnosprawny członek rodziny nie skończy 18 lub 25 lat, wsparcie ma wynosić 1300 zł miesięcznie, a potem obniżać się do 800 zł. Partnerzy społeczni uważają, że wymogi te nie wynikają z orzeczenia TK. Ich uwagi nie zostały uwzględnione w projekcie przesłanym na komitet. W raporcie z konsultacji ministerstwo wskazuje, że kryterium jest uzasadnione, bo kierowanie pomocy państwa do osób w trudnej sytuacji majątkowej jest zgodne z konstytucją. A w odniesieniu do zróżnicowania kwoty wsparcia sam trybunał wskazał, że ustawodawca może odmiennie kształtować warunki jego przyznawania w stosunku do opiekunów niepełnosprawnych dzieci.
Nie wiadomo, kiedy projektem zajmie się rząd. Na jego uchwalenie przez Sejm jest coraz mniej czasu.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów