Mimo wielu uwag i zastrzeżeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) nie rezygnuje z kryterium dochodowego ani zróżnicowania wysokości wsparcia kierowanego do osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Na Stały Komitet Rady Ministrów przekazany został projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114), który zmienia zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to konieczne ze względu na ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 38/13), który uznał, że uzależnienie jego uzyskania od tego, czy niepełnosprawność krewnego powstała, zanim skończył 18 lub 25 lat (jeśli się uczył), jest niezgodna z prawem.
Resort pracy przekazał w marcu do konsultacji projekt zmian, który ma realizować orzeczenie. Przewiduje on, że o świadczenie pielęgnacyjne będą mogły starać się osoby zajmujące się zarówno dziećmi, jak i dorosłymi niepełnosprawnymi. Kontrowersje, zwłaszcza wśród opiekunów i związków zawodowych, wzbudziło wprowadzenie kryterium dochodowego w wysokości 1 tys. zł na osobę w rodzinie, które ma objąć starających się o świadczenie pielęgnacyjne po wejściu w życie nowelizacji.