Senatorowie zmienili brzmienie przepisów, które miały zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe. Jeżeli posłowie nie odrzucą ich poprawki, to od komendanta policji będzie zależało, czy będą mogli oni korzystać z asysty policjanta.

Na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Sejm zajmie się zmianami wprowadzonymi przez Senat do ustawy z 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Jedna z nich wzbudza znaczne kontrowersje wśród pracowników socjalnych i dotyczy art. 1 pkt 4 wspomnianego aktu. W wersji przyjętej przez posłów przewidywał on, że właściwy miejscowo komendant policji jest zobowiązany do zapewnienia asysty funkcjonariusza pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu wywiady środowiskowe lub wykonującemu inne zadania w terenie. Warunkiem jest, aby z wnioskiem w tej sprawie wystąpił do niego kierownik ośrodka pomocy społecznej.
Natomiast senatorowie zmodyfikowali ten przepis w ten sposób, że komendant policji nie będzie miał obowiązku uwzględnienia wniosku o asystę. To zaś może oznaczać, że będzie ona miała charakter wyłącznie fakultatywny. Jednocześnie Senat dodał też nowy przepis zawierający delegację ustawową do wydania rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy przez policję pracownikom socjalnym. Wprowadzenie takich zmian było uzasadnianie m.in. tym, że występowanie o przydzielenie asysty może być nadużywane i prowadzić do sytuacji, gdy pracownicy będą występować o pomoc funkcjonariuszy przy każdym wyjściu w teren. Wątpliwości w tej kwestii miał też resort spraw wewnętrznych.
Teraz to od decyzji posłów będzie więc zależało, czy poprawka senatorów zostanie odrzucona. Na razie ich zdania w tej kwestii są podzielone.
– Zarzuty związane z nadużyciami są niezasadne, ponieważ wypracowany przez nas zapis gwarantował, że występowanie o pomoc policji będzie następowało w przypadkach faktycznej obawy o bezpieczeństwo. Pracownicy socjalni dobrze wiedzą, w jakich środowiskach może im grozić przemoc – mówi Kazimierz Michałkiewicz, poseł PiS i przewodniczący stałej podkomisji ds. pomocy społecznej, która przygotowała projekt ustawy.
Z kolei Magdalena Kochan, poseł PO, która jest wiceprzewodniczącą komisji polityki społecznej i rodziny, wskazuje, że poprawkę Senatu trzeba dokładnie przeanalizować.
– Zagwarantowanie większego bezpieczeństwa pracownikom socjalnym jest niezbędne, ale warto zastanowić się, czy wprowadzenie większej fakultatywności przy przydzielaniu asysty nie będzie bardziej racjonalnym rozwiązaniem – dodaje.
Etap legislacyjny
Ustawa po poprawkach Senatu