Już 3 sierpnia 2015 r. rozpoczyna się ósma edycja Ogólnopolskiego Forum Instytucji Rynku Pracy organizowanego przez CSS Tarnów. Patronat nad wydarzeniem objęła DGP.
Uczestnikami forum są eksperci oraz pracownicy urzędów pracy, którzy tak jak w poprzednich latach będą dyskutować na temat aktualnych problemów oraz wyzwań stojących przed instytucjami zajmującymi się aktywizacją zawodową bezrobotnych. Tematem tegorocznych spotkań będzie m.in. ocena obowiązującej od ponad roku nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz współpracy między powiatowymi urzędami a prywatnymi agencjami. Uczestnicy forum będą też rozmawiać o wykorzystaniu środków unijnych na lata 2014–2020, (w szczególności tych pochodzących z programu operacyjnego PO WER) na realizację projektów służących zwiększaniu liczby młodych osób na rynku pracy. Ponadto w trakcie forum poruszona będzie kwestia ostatniego raportu NIK, który w krytyczny sposób ocenił system aktywizacji bezrobotnych.
Reklama
Po zakończeniu forum powstanie raport, w którym przedstawione zostaną m.in. ocena obowiązujących obecnie rozwiązań prawnych i postulaty zmian.