statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 30 lipca 2015

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Adam Jagiełło30.07.2015, 09:22; Aktualizacja: 30.07.2015, 09:37

● Kiedy od wynagrodzenia studenta trzeba odprowadzić należności do ZUS

● Czy wcześniejsza współpraca przy prowadzeniu działalności pozbawia preferencyjnych składek

● Kto bada, czy ubezpieczony przekroczył maksymalną roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

● W jakich przypadkach można wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia

● Spółka z o.o. zamierza zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia 25-letnią studentkę, która już pracuje na podstawie umowy o pracę na 1/5 etatu. Czy zatrudniając taką studentkę na podstawie umowy-zlecenia, będziemy musieli opłacać składki ZUS? Czy też z uwagi na to, że już pracuje jako pracownik, nie musimy opłacać za nią składek?

Adam Jagiełło, ekspert od ubezpieczeń społecznych

Zleceniobiorca, który jest studentem i nie ukończył 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba że umowa-zlecenie jest zawarta z pracodawcą, z którym pozostaje on w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (za wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego) oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie dotyczy to zleceniobiorców będących uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, którzy nie ukończyli 26 lat, gdyż dla nich wykonywanie pracy na podstawie ww. umów cywilnoprawnych nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (wyjątkiem jest niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej, która nawet jeżeli jest studentem bądź uczniem i nie ukończyła 26 lat, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach określonych dla zleceniobiorców).

W stosunku do zleceniobiorcy, który jest uczniem lub studentem i nie ukończył 26 lat, nie jest jednak wyłączony obowiązek ubezpieczeń społecznych i obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli wykonuje on pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, którą zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W takim przypadku zleceniobiorca dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest traktowany jako pracownik, a przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło jest uwzględniany w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy.

Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że jeżeli umowa-zlecenie, o której mowa w pytaniu, nie zostanie zawarta przez 25-letnią studentkę z własnym pracodawcą, jak również praca w ramach tej umowy nie będzie świadczona na rzecz własnego pracodawcy, z jej tytułu studentka nie będzie podlegała ani obowiązkowym ubezpieczeniom społecznymi, ani obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Pozostało 75% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane