statystyki

Zlekceważenie decyzji ZUS może z czasem zaszkodzić

autor: Ryszard Sadlik30.07.2015, 09:22; Aktualizacja: 07.10.2015, 17:36
ZUS, emerytury, pieniądze, złotówki

Od zasady związania sądu prawomocną decyzją ZUS są wyjątki.źródło: ShutterStock

Sąd ubezpieczeń społecznych jest związany orzeczeniem, od którego strona nie wniosła odwołania. Wywoła ono skutki także w innych postępowaniach, a jego podważenie będzie możliwe tylko wyjątkowo.

Sądy są zobowiązane do uwzględniania skutków prawnych orzeczeń organów administracyjnych. Ma to swoje źródło w prawnym rozgraniczeniu drogi sądowej i drogi administracyjnej, czego wyrazem są art. 2 par. 3 i art. 177 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) oraz art. 16 i 97 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), a także określona w Konstytucji RP idea podziału władz (art. 10). Jeśli została przez organ administracyjny, w tym i ZUS, wydana decyzja dotycząca praw lub obowiązków danej osoby, to w razie jej niezaskarżenia sąd musi mieć na względzie wynikający z niej stan prawny przy rozstrzyganiu innych spraw dotyczących tej osoby.

Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 2008 r. (sygn. akt I UK 173/07), podnosząc, że sąd ubezpieczeń społecznych jest związany ostateczną decyzją, od której strona nie wniosła odwołania w trybie art. 4779 k.p.c. ani nie podważyła jej skuteczności w inny, prawem przewidziany sposób. Znajduje tu bowiem zastosowanie zasada domniemania prawidłowości aktów administracyjnych, zgodnie z którą wywołują one skutki prawne i wiążą inne organy państwowe, w tym sądy. Zwracał na to uwagę także Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z 14 sierpnia 2013 r. (sygn. akt III AUa 1935/12). Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdyż faktycznie uniemożliwia osobie niezadowolonej z takiej decyzji późniejsze jej zwalczanie w ramach innego postępowania sądowego. Zaniedbanie zaskarżenia decyzji mającej znaczenie niejako prejudycjalne skutkuje więc brakiem możliwości kwestionowania wynikających z niej skutków prawnych w innym postępowaniu. Zatem zlekceważenie decyzji i zaniechanie złożenia odwołania może mieć bardzo niekorzystne skutki dla ubezpieczonego. [przykład]


Pozostało jeszcze 71% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane