statystyki

Zlekceważenie decyzji ZUS może z czasem zaszkodzić

autor: Ryszard Sadlik30.07.2015, 09:22; Aktualizacja: 07.10.2015, 17:36
ZUS, emerytury, pieniądze, złotówki

Od zasady związania sądu prawomocną decyzją ZUS są wyjątki.źródło: ShutterStock

Sąd ubezpieczeń społecznych jest związany orzeczeniem, od którego strona nie wniosła odwołania. Wywoła ono skutki także w innych postępowaniach, a jego podważenie będzie możliwe tylko wyjątkowo.

Sądy są zobowiązane do uwzględniania skutków prawnych orzeczeń organów administracyjnych. Ma to swoje źródło w prawnym rozgraniczeniu drogi sądowej i drogi administracyjnej, czego wyrazem są art. 2 par. 3 i art. 177 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) oraz art. 16 i 97 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), a także określona w Konstytucji RP idea podziału władz (art. 10). Jeśli została przez organ administracyjny, w tym i ZUS, wydana decyzja dotycząca praw lub obowiązków danej osoby, to w razie jej niezaskarżenia sąd musi mieć na względzie wynikający z niej stan prawny przy rozstrzyganiu innych spraw dotyczących tej osoby.

Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 2008 r. (sygn. akt I UK 173/07), podnosząc, że sąd ubezpieczeń społecznych jest związany ostateczną decyzją, od której strona nie wniosła odwołania w trybie art. 4779 k.p.c. ani nie podważyła jej skuteczności w inny, prawem przewidziany sposób. Znajduje tu bowiem zastosowanie zasada domniemania prawidłowości aktów administracyjnych, zgodnie z którą wywołują one skutki prawne i wiążą inne organy państwowe, w tym sądy. Zwracał na to uwagę także Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z 14 sierpnia 2013 r. (sygn. akt III AUa 1935/12). Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdyż faktycznie uniemożliwia osobie niezadowolonej z takiej decyzji późniejsze jej zwalczanie w ramach innego postępowania sądowego. Zaniedbanie zaskarżenia decyzji mającej znaczenie niejako prejudycjalne skutkuje więc brakiem możliwości kwestionowania wynikających z niej skutków prawnych w innym postępowaniu. Zatem zlekceważenie decyzji i zaniechanie złożenia odwołania może mieć bardzo niekorzystne skutki dla ubezpieczonego. [przykład]


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane