Pracowników socjalnych będą kształcić tylko wykwalifikowani superwizorzy. Będą mogły być nimi zostać osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenia i zdały egzamin.
Tak wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Senat wprowadził do niej kilka doprecyzowujących poprawek. Zobowiązał też ministra pracy i polityki społecznej do wydania rozporządzenia w sprawie superwizji, które obecnie jest fakultatywne. Ma określać m.in. cele, wytyczne i standardy superwizji pracy socjalnej oraz sposób szkolenia superwizorów.
Ponadto nowelizacja umożliwi także gminom, a nie tylko powiatom, prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wynika z niej również, że mniej osób będzie musiało płacić za korzystanie z takich placówek.
Etap legislacyjny
Nowelizacja wraca do Sejmu