Zmiany mają na celu zinformatyzowanie procedur związanych z ubieganiem się m.in. o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, a także wydaniem karty dużej rodziny. Ma do tego służyć platforma informacyjno-usługowa, która będzie elementem Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Urzędnicy będą mieli dostęp do dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej wnioskujących, niepełnosprawności czy składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Etap legislacyjny

Nowelizacja skierowana do podpisu prezydenta