Wniosek o zasiłek z pomocy społecznej będzie można złożyć przez internet. Tak zakłada nowelizacja z 10 lipca 2015 r. o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Senat przyjął ją bez poprawek.
Zmiany mają na celu zinformatyzowanie procedur związanych z ubieganiem się m.in. o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, a także wydaniem karty dużej rodziny. Ma do tego służyć platforma informacyjno-usługowa, która będzie elementem Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Urzędnicy będą mieli dostęp do dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej wnioskujących, niepełnosprawności czy składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do podpisu prezydenta