Wniosek o zasiłek z pomocy społecznej będzie można złożyć przez internet. Tak zakłada nowelizacja z 10 lipca 2015 r. o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Senat przyjął ją bez poprawek.
Zmiany mają na celu zinformatyzowanie procedur związanych z ubieganiem się m.in. o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, a także wydaniem karty dużej rodziny. Ma do tego służyć platforma informacyjno-usługowa, która będzie elementem Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Urzędnicy będą mieli dostęp do dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej wnioskujących, niepełnosprawności czy składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Etap legislacyjny