Każdy, kto postanowił zostać zawodowym kierowcą ciężarówki, musi obecnie uzbroić się w cierpliwość i przygotować na cykl szkoleń, bez których nie ma mowy o zatrudnieniu w zawodzie. Po 10 września kierowcy, którzy dopiero po tej dacie uzyskali prawo jazdy kategorii D (autobusy), muszą ukończyć jeszcze kwalifikację wstępną, która jest dodatkowym szkoleniem. W przypadku kategorii C (samochody ciężarowe) wymóg ukończenia kwalifikacji wstępnej będzie dotyczył tych kierowców, którzy uprawnienia do prowadzenia ciężarówek uzyskają po 10 września 2009 r.

Małymi krokami do celu

Aby zostać zawodowym kierowcą, najpierw trzeba uzyskać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Do kursu na kategorię C lub D można przystąpić dopiero, kiedy ma się już prawo jazdy kategorii B, na samochód osobowy. Uprawnienia do prowadzenia ciężarówek (kat. C) można uzyskać w tym samym wieku (18 lat) co prawo jazdy na samochody osobowe. Kategorię D (autobusy) można zrobić dopiero, gdy ma się ukończone 21 lat. Warto jest też zrobić kategorie prawa jazdy np. C+E, które umożliwiają prowadzenie pojazdów ciężarowych z przyczepami. Aby móc pracować w firmie transportowej, trzeba jednak ukończyć 21 lat. Taki próg wiekowy nie obowiązuje kierowców, którzy w pracy będą jeździć samochodami osobowymi lub motocyklami.

Szkolenia specjalistyczne

Według ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.) wymogiem wykonywania zawodu w charakterze kierowcy jest ukończenie kwalifikacji wstępnej. Na razie dotyczy to jednak tylko najmłodszych kierowców. Pozostałych obowiązują szkolenia z przewozu osób i rzeczy. Kursy są dostosowane do typów pojazdu, którym kierowca zamierza wykonywać przewóz drogowy. Odpowiednio do kategorii prawa jazdy są typy: C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E.

Problem w tym, że w Polsce ciężko jest obecnie znaleźć ośrodek, który jest w stanie przeprowadzić takie szkolenia i ma odpowiednią do tego infrastrukturę. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 10 kwietnia w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. nr 77, poz. 458) weszło w życie zbyt późno, aby ośrodki zdążyły na czas ze zmianami.

Zdobycie kwalifikacji wstępnej

Kwalifikacja wstępna obejmuje zarówno szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne. W sumie jest to 280 godzin zajęć. Zajęcia teoretyczne obejmują 195 godzin. Dochodzą jeszcze zajęcia specjalistyczne (także teoria) - 65 godzin. Zajęcia praktyczne to w sumie 20 godzin. Z tego 16 godzin to jazda w ruchu drogowym i 4 godziny praktyki w warunkach specjalnych.

Podczas odbywania takiego specjalistycznego szkolenia kierowca poznaje zasady racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. W tym celu kierowca uczy się właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu. Ponadto uczy się, jak prowadzić samochód, by zużywał on mniej paliwa, jak zabezpieczyć przewożony towar albo zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

Na koniec szkolenia jest egzamin. Po zaliczeniu testów wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji albo dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydaje osobie, która uzyskała kwalifikację wstępną, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej. W ciągu 21 dni od zdania testu kwalifikacyjnego wojewoda ma przekazać do centralnej ewidencji kierowców dane kierowcy, który uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej.