Mam 27 lat, pracuję na podstawie umów-zleceń w dwu firmach. W jednej mam umowę na około 1000 zł miesięcznie brutto (zmienia się ta kwota o kilkanaście złotych co miesiąc), w drugiej zarabiam około 1500 zł. Pierwsza firma opłaca za mnie składki na ubezpieczenie społeczne, dlatego na rękę dostaję niewiele, nieproporcjonalnie mniej niż w drugiej. Słyszałem, że od przyszłego roku trzeba będzie płacić składki od wszystkich umów. Czy to prawda? Obawiam się, że uderzy mnie to po kieszeni. Jeszcze jestem młody i zdążę uskładać na emeryturę, a teraz wolałbym dostawać więcej do ręki – pisze pan Grzegorz.
Rzeczywiście, od 1 stycznia przyszłego roku zmienią się zasady opłacania składek od umów-zleceń. Nie trzeba będzie płacić składek od wszystkich z nich, ale od tylu, by suma ich kwot brutto przekroczyła minimalne wynagrodzenie. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli ktoś będzie miał dwie umowy zlecenia, obie na przykład na dwa tysiące, od zawartej wcześniej zapłaci się składki, od drugiej już nie. Stanie się tak dlatego, że kwota pierwszej umowy przekroczy minimalną płacę. Obecnie to 1750 zł, zapewne w przyszłym roku nieco wzrośnie.
Dla pana Grzegorza oznacza to jednak, że będzie musiał zapłacić składki od obu swoich umów, bo żadna nie opiewa na kwotę wyższą niż minimalna płaca. Nie ma też możliwości płacenia składek od części umowy (nie da się uzupełnić limitu z drugiej i płacić składki tylko od kwoty 1750 zł), trzeba je odprowadzać od pełnych kwot umów. Gdyby jednak pan Grzegorz z kolejnym pracodawcą zawarł kolejną umowę, ta trzecia byłaby już nieoskładkowana, bo pierwszymi dwiema przekroczy limit.
Dla porównania: do końca bieżącego roku płacimy składki tylko od pierwszej chronologicznie zawartej umowy w miesiącu. Jej kwota nie ma znaczenia.
Od początku 2016 r. zleceniobiorcy będą odprowadzali do ZUS więcej pieniędzy na poczet swoich przyszłych emerytur.

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 2c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) – wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Art. 1 ust. 3 pkt b ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831).