O 12 zł więcej niż na początku roku zapłacą na ubezpieczenie społeczne rolnicy mający gospodarstwo do 50 ha.
Rada Rolników podjęła uchwałę dotyczącą wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Do końca września osoby, które ją obowiązkowo opłacają, muszą zapłacić 42 zł miesięcznie. Jednocześnie KRUS podał, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) wyniesie 88 zł. Posiadacze gospodarstw o powierzchni do 50 ha użytkowych wpłacą do KRUS kwotę 390 zł za kwartał.

1,4 mln osób podlega ubezpieczeniu w KRUS