O 12 zł więcej niż na początku roku zapłacą na ubezpieczenie społeczne rolnicy mający gospodarstwo do 50 ha.
Rada Rolników podjęła uchwałę dotyczącą wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Do końca września osoby, które ją obowiązkowo opłacają, muszą zapłacić 42 zł miesięcznie. Jednocześnie KRUS podał, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) wyniesie 88 zł. Posiadacze gospodarstw o powierzchni do 50 ha użytkowych wpłacą do KRUS kwotę 390 zł za kwartał.

1,4 mln osób podlega ubezpieczeniu w KRUS

Natomiast ci, którzy mają powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych, opłacają zróżnicowane składki. Rolnicy pracujący w gospodarstwach do 100 ha będą zobowiązani uregulować 708 zł, a ci, którzy mają od 100 do 150 ha – 1023 zł za kwartał. Natomiast 1341 zł zapłacą ubezpieczeni, którzy posiadają gospodarstwo od 150 do 300 ha przeliczeniowych. W przypadku największych areałów (czyli powyżej 300 ha) wszystkie składki wpłacane do KRUS z tytułu tego ubezpieczenia wyniosą 1659 zł kwartalnie. Za każdego domownika właściciel gospodarstwa – bez względu na jego wielkość – jest zobowiązany uiścić 390 zł.
Wyższe składki płacą osoby ubezpieczone w KRUS, które dodatkowo prowadzą firmę. Np. prowadzący gospodarstwo do 50 ha, a jednocześnie także działalność gospodarczą będą musieli wpłacić do KRUS 654 zł. Taką samą składkę – bez względu na areał – trzeba uiścić za domownika dodatkowo mającego własną firmę. Wszystkie opłaty muszą być wniesione do końca lipca.

1 zł tyle miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne musi płacić rolnik za każdy hektar powyżej 6 ha