Architekci, urbaniści i inżynierowie budownictwa z innych krajów UE będą mogli wykonywać swój zawód na terenie Polski - zakłada nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

W środę Sejm jednogłośnie uchwalił nowelę. Głosowało 404 posłów.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do unijnego prawa. Wprowadzenie nowych regulacji umożliwi cudzoziemcom prowadzenie praktyki zawodowej w Polsce na takich samych zasadach, na jakich wykonują ją obywatele polscy.

Prawo pracy w krajach unijnych będą też mieli polscy specjaliści w tych dziedzinach na podstawie zaświadczenia, które będą mogli uzyskać w swoich izbach zawodowych.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowelizacja obecnie trafi do Senatu.