W czasie ciąży pracownica może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez 270 dni. Przez cały ten okres przysługuje jej wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w pełnej wysokości.

Do świadczenia chorobowego w okresie ciąży ma wyłącznie kobieta, która posiada ubezpieczenie chorobowe. Jest ono obowiązkowe w przypadku każdego pracownika, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą dobrowolnie opłacać składki.

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży jest przy tym dłuższy niż pozostałych pracowników i wynosi 270 dni (z powodu choroby lub pobytu w szpitalu), a więc całe 9 miesięcy. W przypadku pozostałych pracowników jest to maksymalnie 182 dni. Komu dokładnie i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy, przeczytasz tutaj>> Do tego okresu wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a poprzednie okresy bierze się pod uwagę tylko, jeśli było one spowodowane tą samą chorobą i przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, które wypłaca pracodawca. Natomiast od 34 dnia niezdolności do pracy osobom ubezpieczonym (obowiązkowo lub dobrowolnie) ZUS wypłaci zasiłek chorobowy (jak otrzymać zasiłek chorobowy przeczytasz tutaj>>), chyba, że firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników - wtedy świadczenie wypłaca nadal pracodawca.

Miesięczny zasiłek chorobowy przypadający w okresie ciąży wynosi 100 procent podstawy wymiaru zasiłku, co w przypadku większości pracownic odpowiada kwocie 100 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jak dokładnie obliczyć zasiłek chorobowy, dowiesz się tutaj>> Pozostali pracownicy otrzymują w większości przypadków otrzymują 80 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Co ważne, obydwa świadczenia przysługują pracownicy bez względu na to, czy jej choroba ma jakikolwiek związek z ciążą - schorzenie musi wyłącznie przypadać w okresie ciąży.