Za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych było 202 posłów, 215 głosowało przeciwko, a trzech wstrzymało się od głosu. Projekt został skierowany do prac w sejmowej komisji polityki społecznej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie. Przysługuje on niepełnosprawnym dzieciom; osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobom, które ukończyły 75 lat.

Jak podkreślali autorzy projektu, choć zasiłek pielęgnacyjny, tak jak pozostałe świadczenia rodzinne podlega weryfikacji co 3 lata, to od września 2006 r. jego wysokość się nie zmieniła.

Wnioskodawcy proponowali, aby kwotę zasiłku od 2014 r. ustalić w wysokości 200 zł, natomiast od 2015 r. przeprowadzać coroczną waloryzację opartą jedynie na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym. (PAP)

akw/ ktl/ par/