SLD chce wprowadzić premię obywatelską i rozdać Polakom jedną trzecią dochodu z PKB. Premia należałby się każdemu obywatelowi bez względu na wiek.

Szef SLD Leszek Miller powiedział, że biorąc pod uwagę tegoroczny wzrost PKB to kwota, jaka trafiłaby do kieszeni obywateli, wyniosłaby 18 miliardów złotych. Lider Sojusz podkreślił, że z takiego rozwiązania najwięcej zyskałyby wielodzietne rodziny. Czterosobowa rodzina, według Leszka Millera, rocznie otrzymywałaby premię w wysokości 2000 złotych.

SLD chce wprowadzić także podatek od transakcji finansowych. Zdaniem ekspertów SLD, taki podatek pozwoliłby na ograniczenie spekulacji finansowych, które są związane głównie z zawirowaniami w strefie euro.