Wnioski o udział w programie "Zwiedzaj i Pracuj" w Japonii można składać od poniedziałku 13 lipca w Ambasadzie Japonii w Warszawie. Jak skorzystać z programu?

Wizyta prezydenta Komorowskiego w Japonii zaowocowała podpisaniem umowy o wprowadzeniu programu "Zwiedzaj i Pracuj". Inicjatywa ma na celu pomoc młodym osobom w połączeniu wyjazdów turystycznych, poznania obcej kultury i stylu życia z możliwością podjęcia pracy. Kto może starać się o wyjazd?

Warunki udziału w programie:

- Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie są starsze niż 30 lat.

- Głównym celem wyjazdu jest pobyt wypoczynkowy. Oznacza to, że nie można uczestniczyć w programie, z myślą o stałej pracy. Nie można także zabrać ze sobą osób, które pozostają na utrzymaniu.

- Wyjeżdżając do Japonii w ramach "Zwiedzaj i Pracuj" trzeba posiadać ważny paszport, a także bilet powrotny, lub pieniądze, które pozwolą na jego kupienie na miejscu.

- Niestety, pomimo że jest to poniekąd wyjazd zarobkowy, nie można wziąć udziału w programie, licząc, że na zaspokojenie podstawowych potrzeb zarobi się na miejscu. regulamin wymaga od uczestników posiadania środkowy, które umożliwią własne utrzymanie w początkowym okresie pobytu.

- Wymagane jest także spełnianie wymogów zdrowotnych, zgodnych z japońskimi przepisami oraz wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego opiekę szpitalną. Obowiązek posiadania indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego dla mieszkańców (kokumin kenko hoken) dotyczy wszystkich osób, które do Japonii wyjeżdżają na minimum rok.

"Zwiedzać i pracować" w Japonii można maksymalnie przez rok. Organizatorzy programu podkreślają, że sezonowa praca ma służyć przede wszystkim utrzymaniu się na miejscu, dlatego osoby, które planują rozpocząć pracę zarobkową lub naukę powinny skorzystać z innych wiz.

W 2015 roku limit miejsc wynosi 250. W kolejnych latach liczba ma zostać podwojona.

Po zakwalifikowaniu się do programu, uczestnik ma zapewnioną możliwość podjęcia pracy w Japonii. Na miejscu w ciągu 14 dni należy się zameldować w urzędzie miejskim lub dzielnicowym. Zatrudnienia można szukać w centrum pośrednictwa zatrudnienia dla cudzoziemców (znajdują się w Tokio, Osace i Nagoyi) oraz lokalnych urzędach pracy HelloWork. Trzeba jednak pamiętać, że część ogłoszeń o pracę pozostaje dla niego zamknięta. Za pracę miejscach godzących w dobre obyczaje, takich jak bary, kasyna i kluby nocne grozi nawet deportacja.

Wnioski przyjmuje Ambasada Japonii w Warszawie. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie na adres Konsulatu Japonii (cons@wr.mofa.go.jp) lub telefoniczne (22-696-5005). Do wniosku wizowego należy załączyć zdjęcie wizowe oraz pisemne wyjaśnienie powodu aplikowania. Ponadto ambasada wymaga rezerwacji biletu w obie strony (nie jest konieczne kupienie go w momencie aplikowania), wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy, zobowiązanie do przystąpienia do ubezpieczenia, życiorys i plan pobytu.