133 gminy i powiaty wystąpiły o dofinansowanie do utworzenia placówek dziennego pobytu dla osób starszych. Ta liczba byłaby wyższa, gdyby nie późne ogłoszenie konkursu
Rozwijanie miejsc dziennej opieki / Dziennik Gazeta Prawna
Do końca czerwca samorządy mogły składać wnioski o przyznanie budżetowej dotacji w ramach pierwszej edycji programu Senior-WIGOR. Z informacji zebranych w urzędach wojewódzkich wynika, że przesłane zostały tylko 133 oferty. Ich liczba w kolejnych latach może się jednak zwiększyć, ponieważ gminy i powiaty będą miały więcej czasu na przygotowanie się do konkursu.
Wyścig z czasem
Program Senior-WIGOR został przyjęty przez rząd w marcu 2015 r. i będzie realizowany w latach 2015–2020. Jego podstawowym celem jest zwiększenie liczby domów dziennego pobytu, w których osoby starsze mogłyby spędzać czas na różnego typu zajęciach.
Takich placówek jest obecnie zbyt mało, a wynika to głównie z tego, że ich tworzenie jest dla samorządów zadaniem własnym, na który muszą znaleźć środki w swoich budżetach. Rządowy program ma im umożliwić uzyskanie dofinansowania do utworzenia nowej placówki w wysokości do 250 tys. zł (180 tys. na adaptację budynku oraz 70 tys. na wyposażenie) oraz do miesięcznych kosztów pobytu seniora (maksymalnie 200 zł na jedną osobę).
W związku z przedłużającymi się pracami nad programem oraz konkursem został on ogłoszony dopiero 8 czerwca, przy czym samorządy mogły składać swoje oferty tylko przez trzy tygodnie. Co więcej, konieczne było znalezienie pieniędzy na wkład własny oraz takie zaplanowanie inwestycji, aby placówka została uruchomiona przed końcem roku. Z tych powodów w konkursie wystartowało tylko niewiele ponad 100 gmin i powiatów. Najwięcej ofert zostało złożonych przez samorządy woj. podkarpackiego – 16 oraz śląskiego i wielkopolskiego, gdzie zgłosiło się ich po 14. Natomiast najmniej wniosków wpłynęło w woj. opolskim (tylko dwie gminy) oraz podlaskim i kujawsko-pomorskim – po trzy.
I choć konkurs był skierowany do wszystkich jednostek samorządu, to o dotacje ubiegały się głównie gminy. Na przykład na Mazowszu tylko jedna z 11 ofert pochodziła od powiatu. Złożył ją starosta sierpecki. Z kolei w Małopolsce o pieniądze starał się powiat bocheński (na dziewięć wniosków).
Partnerstwo z parafią
Jedną z gmin, która ubiega się o pieniądze z konkursu Senior-WIGOR, jest Zamość. Na potrzeby dziennego domu pobytu ma tam być zaadaptowany budynek należący do Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR).
– Planujemy, że placówka, która będzie przeznaczona dla ok. 20 seniorów, zostanie uruchomiona na przełomie listopada i grudnia. Ze względu na jej umiejscowienie oferta będzie nastawiona przede wszystkim na usługi związane z aktywnością fizyczną – mówi Wojciech Adamczyk, dyrektor OSiR w Zamościu.
W Zbąszyniu placówka ma powstać w budynku, w którym znajduje się już gminna biblioteka.
– Złożyliśmy wniosek o maksymalną kwotę, która jest przewidziana w konkursie, czyli 250 tys. zł. Całkowity koszt adaptacji i wyposażenia placówki to prawie 315 tys. zł – informuje Kamil Sieratowski z Urzędu Miasta w Zbąszyniu.
O 250 tys. zł dotacji stara się też gmina Piątnica, która chciałaby utworzyć dzienny dom dla ok. 15–20 osób.
– W tym roku było mało czasu na składanie wniosków, ale sama procedura starania się o dotację była uproszczona, bo nie trzeba było dołączać do niego projektu adaptacji budynku – podkreśla Danuta Wyskwarska z wydziału funduszy zewnętrznych UM w Ząbkowicach Śląskich.
Innym ułatwieniem dla samorządów była też możliwość złożenia oferty wspólnej lub w partnerstwie z innym podmiotem. Z tego drugiego rozwiązania skorzystał Głogówek.
– Nasza placówka będzie się mieścić w budynku należącym do miejscowej parafii. Ponieważ czasu na wykonanie prac budowlanych będzie mało, liczę na to, że konkurs zostanie szybko rozstrzygnięty – dodaje Andrzej Kałamarz, burmistrz Głogówka.
Na wstępną kwalifikację ofert i przekazanie listy pozytywnie zweryfikowanych do Ministerstwa Pracy urzędy wojewódzkie mają czas do 10 lipca. Ostateczną decyzję w sprawie przydzielenia dotacji i ich wysokości podejmie resort pracy.