Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale aż co dwunasty Polak jest osobą niepełnosprawną. I choć sytuacja takich osób systematycznie się poprawia, bo zanikają bariery architektoniczne i mentalne, to jednak aż 80 proc. z nich jest biernych zawodowo.
Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest dużym wyzwaniem dla Polski i całej Unii Europejskiej. Z tego powodu podmioty realizujące projekty objęte unijnym dofinansowaniem muszą uwzględniać specyficzne potrzeby tej grupy. Dotyczy to zarówno inwestycji, jak i tzw. projektów miękkich, np. edukacyjnych, wspierających osoby w znalezieniu pracy lub założeniu firmy.
Nie jest tajemnicą, że projekty z udziałem niepełnosprawnych są trudniejsze w realizacji, ponieważ wymagają uwzględnienia indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Dodatkowo osiągnięcie zakładanych w projekcie rezultatów jest bardziej złożone niż w przypadku innych grup docelowych.