Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które starają się o zwrot składek opłaconych do ZUS, powinny z lipcowym wnioskiem złożyć zaświadczenie o pomocy de minimis na nowym druku.
O zmianie wymagań w tym zakresie informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wskazuje, że wzór zaświadczenia INF-O-PdM został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. poz. 1543). Od 6 lipca będzie on dostępny w systemie obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR), który umożliwia składanie dokumentów w formie elektronicznej.
Niepełnosprawni, którzy korzystają z tej aplikacji, powinni więc wraz z pierwszym wysyłanym od tej daty wnioskiem Wn-U-G o refundację składek dołączyć aktualny formularz INF-O-PdM. Natomiast osoby składające dokumenty w formie papierowej muszą wydrukować go ze strony internetowej www.pfron.org.pl oraz przesłać go razem z drukiem potrzebnym do uzyskania zwrotu składek do funduszu.