Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które starają się o zwrot składek opłaconych do ZUS, powinny z lipcowym wnioskiem złożyć zaświadczenie o pomocy de minimis na nowym druku.
O zmianie wymagań w tym zakresie informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wskazuje, że wzór zaświadczenia INF-O-PdM został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. poz. 1543). Od 6 lipca będzie on dostępny w systemie obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR), który umożliwia składanie dokumentów w formie elektronicznej.
Reklama
Niepełnosprawni, którzy korzystają z tej aplikacji, powinni więc wraz z pierwszym wysyłanym od tej daty wnioskiem Wn-U-G o refundację składek dołączyć aktualny formularz INF-O-PdM. Natomiast osoby składające dokumenty w formie papierowej muszą wydrukować go ze strony internetowej www.pfron.org.pl oraz przesłać go razem z drukiem potrzebnym do uzyskania zwrotu składek do funduszu.

Reklama
Wnioski Wn-U-G, do których nie będzie dołączone zaświadczenie o pomocy de minimis na nowym druku, zostaną skierowane do korekty, o czym niepełnosprawny przedsiębiorca zostanie poinformowany odpowiednim wezwaniem. To oznacza, że wypłata refundacji składek będzie możliwa dopiero po tym, gdy wszystkie dokumenty zostaną poprawnie złożone. Ponadto złożenie aktualnego formularza INF-O-PdM z lipcowym wnioskiem spowoduje, że nie będzie konieczne dodawanie go w kolejnych miesiącach ubiegania się o zwrot pieniędzy.
PFRON przypomina też, że obowiązek dołączenia zaświadczenia o pomocy de minimis nie dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność w sektorze rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których właściwy jest formularz INF-O-P-dR.
Kolejne zmiany związane z ubieganiem się o refundację składek czekają niepełnosprawnych z własną firmą od października 2015 r. Wtedy zostanie wprowadzony nowy druk Wn-U-G, uwzględniający wydłużenie okresu, w którym można starać się o zwrot pieniędzy.