Wniosek z propozycjami komisja złożyła w 2008 r. Zaproponowała w nim m.in. przedłużenie okresu urlopu i zwiększenie praw matek. Parlament Europejski przedstawił swoje stanowisko w pierwszym czytaniu projektu w 2010 r. Niestety, od tamtego czasu w tej sprawie nie nastąpił żaden postęp. Zablokowało to prace legislacyjne nad dyrektywą.

Komisja po wycofaniu wniosku będzie mogła na nowo rozpocząć pracę nad dyrektywą.

– Otwiera to drogę do przyjęcia nowego podejścia, które umożliwi realizację takich celów polityki, jak: poprawa ochrony matek, zapewnienie lepszych możliwości godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz ułatwienie kobietom uczestnictwa w rynku pracy – czytamy w komunikacie KE.

Zanim wycofanie wniosku nabierze mocy prawnej, komisja określi propozycje nowego podejścia do dyrektywy. Będą one miały formę planu działania. Dzięki konsultacjom społecznym wiele zainteresowanych stron, w szczególności partnerów społecznych, będzie mogło podzielić się swoimi opiniami i pomysłami. Nowa inicjatywa stanowić będzie część programu prac komisji na 2016 r.