Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisja Europejska wycofuje swoją propozycję w sprawie przepisów o urlopie macierzyńskim. Projekt dyrektywy zablokowany był od co najmniej 5 lat, gdyż państwa członkowskie i Parlament Europejski nie mogli się porozumieć co do jego ostatecznego kształtu.

Chodzi o propozycję przedłużenia okresu urlopu macierzyńskiego z 14 do 18 tygodni oraz rozszerzenia praw matek. Komisja przedstawiła projekt w tej sprawie w 2008 roku. Dwa lata później stanowisko wobec przepisów przyjął Parlament Europejski, który opowiedział się za 20-tygodniowym urlopem. Od tego czasu w pracach nad dyrektywą nie nastąpił żaden postęp.

Państwa członkowskie nie chciały negocjować z europosłami, co potwierdzone zostało także podczas ostatniej łotewskiej prezydencji.

W związku z tym Komisja Europejska uznała, że nie ma sensu upierać się przy regulacjach, które i tak nie mają szans na przegłosowanie i wycofała swoją propozycję. Jednocześnie Bruksela zapowiedziała, że złoży nowy wniosek, w którym zaproponuje większą ochronę matek. Chodzi o zapewnienie im lepszych możliwości pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz ułatwienia na rynku pracy. Nowa inicjatywa ma ujrzeć światło dzienne w 2016 roku.