Z pensji naszego pracownika przesyłamy komornikowi 650 zł z tytułu świadczeń alimentacyjnych. W czerwcu otrzymaliśmy następne zajęcie komornicze, tym razem niealimentacyjne na kwotę 7677,53 zł. Czy z tego tytułu możemy mu potrącić wynagrodzenie do wysokości kwoty wolnej od potrąceń? Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i złożył PIT-2, w którym upoważnił nas do odliczania ulgi podatkowej.
W przypadku zbiegu egzekucji z tytułu świadczeń alimentacyjnych i sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne nie stosuje się kwoty wolnej od potrąceń. Pracodawcę obowiązuje bowiem jeden limit potrąceń w wysokości 60 proc. wynagrodzenia netto.
Załóżmy, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto w wysokości 2248 zł miesięcznie i ma zajęcie komornicze alimentacyjne na kwotę 650 zł miesięcznie oraz niealimentacyjne w wysokości 7677,53 zł. W oświadczeniu PIT-2 upoważnił on pracodawcę do odliczania ulgi podatkowej. Ponadto przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. Zatem kwota możliwa do potrącenia to 1348,80 zł [2248 zł (wynagrodzenie netto) x 60 proc.]. Przechodząc do potracenia niealimentacyjnego – możemy potrącić 698,80 zł [1348,80 zł (kwota możliwa do potrącenia) – 650 zł (alimenty)]. Zatem do wypłaty pozostaje 899,20 zł [2248 zł (wynagrodzenie netto) – 650 zł (alimenty) – 698,80 zł (potrącenie komornicze niealimentacyjne)].
Podstawa prawna
Art. 87 par. 1–5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).