Poszukiwanie pracy już w trakcie nauki to dobry sposób na chronienie się przed bezrobociem - twierdzą eksperci. Zdaniem Jakuba Gontarka z Forum Młodych Lewiatan, dobre efekty przynosi też angażowanie się młodych ludzi w działalność organizacji pozarządowych, gdzie mogą się wiele nauczyć.

Najważniejsze to być aktywnym - radzi Jakub Gontarek. Dodaje, że bardzo ważne jest zaplanowanie sobie własnej ścieżki kariery, wymyślenie co chcę robić i w którym miejscu być za parę lat i podążanie w tym kierunku. - Warto znaleźć sobie kilka takich ścieżek - dodaje Jakub Gontarek.

Wielkim ułatwieniem w poszukiwaniu zatrudnienia może być zapoznanie się z europejskim programem "Gwarancje dla Młodzieży" - podkreśla przewodniczący Forum
Młodych Lewiatan Adam Kądziela. Jak mówi, program przewiduje korzystanie z bonów stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie. Jest też program przeznaczony dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - Wsparcie w Starcie.