Przedsiębiorstwa mogą otrzymać pół miliona złotych na poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca firmy do ubiegania się o dofinansowanie.

Rzeczniczka nowosądeckiego oddziału ZUS Anna Mieczkowska powiedziała, że na bezzwrotne wsparcie finansowe mogą liczyć przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Za pieniądze te będzie można kupić na przykład urządzenia oczyszczające powietrze lub zainstalować osłony niebezpiecznych maszyn.

Skala dofinansowania zależy od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników. Najmniejsze mogą liczyć na środki pokrywające 90 procent kosztów inwestycji, do wysokości 140 tysięcy złotych. Natomiast największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, mogą skorzystać z finansowania 20 procent nakładów, do kwoty 500 tysięcy złotych.

Rzeczniczka nowosądeckiego oddziału ZUS Anna Mieczkowska ma nadzieję, że dofinansowanie pomoże w likwidowaniu zagrożeń i redukowaniu liczby wypadków w miejscach pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania znajdują się na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.