Gdzie powinni być ubezpieczeni pracownicy delegowani? Problemy z ustaleniem tego mają nie tylko przedsiębiorcy, ale i Sąd Najwyższy
Nie wiadomo, kiedy firmy delegujące pracowników do krajów Unii Europejskiej poznają kryteria uprawniające je do opłacania składek ubezpieczeniowych w Polsce. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (postanowienie SN z 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 5/15) odroczył bowiem wydanie uchwały w sprawie pytania prawnego zadanego przez trzech sędziów SN. Dotyczyło ono tego, czy najważniejszym kryterium umożliwiającym firmie ubezpieczenie w ZUS jest uzyskiwanie na terenie naszego kraju 25 proc. obrotu.
Sprawa nie jest prosta, bowiem dotyczy sposobu interpretacji rozporządzenia Unii Europejskiej. Z tego też powodu sędziowie uznali, że sprawą albo się zajmie pełen skład SN, albo konieczne będzie skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam bowiem trafiają zagadnienia dotyczące wykładni traktatów, a także aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.