Dobre praktyki przy pracach budowlanych oraz odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego to główne tematy konferencji „Budownictwo. Prace na wysokości, ziemne i w wykopach mogą być bezpieczne”, którą zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy. Odbyła się ona 19 czerwca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Patronat nad nią objął DGP. – Pomysł zorganizowania naszego spotkania wynika z przekonania, że na polskich budowach, pomimo wielu zagrożeń, może być bezpiecznie. Wyrażają je wszyscy kluczowi partnerzy instytucjonalni i społeczni oraz firmy budowlane – wskazywała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
W trakcie konferencji specjaliści przedstawili możliwości zastosowania rozwiązań zapobiegających najczęstszym zagrożeniom dla bezpieczeństwa pracowników. Chodzi m.in. o bezpieczną eksploatację urządzeń transportu wykorzystywanych przy pracach na wysokości, prawidłowy montaż i demontaż rusztowań, właściwe przygotowywanie prac w wykopach oraz środki ochrony indywidualnej dla osób wykonujących prace na placach budów.
– Kwestiami bezpieczeństwa zajmujemy się już na etapie planowania inwestycji, a nie jej realizacji. Opracowujemy m.in. plan techniki zabezpieczeń bhp oraz instrukcję bezpiecznego wykonywania robót, dobieramy środki ochrony zbiorowej przed przystąpieniem do prac – tłumaczył Sebastian Lewiński, który przedstawiał dobre praktyki w zakresie bhp stosowane w firmie Warbud SA. Z kolei dr inż. Piotr Kmiecik z Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań zaprezentował zasady montażu konstrukcji umożliwiających prace na wysokości. – Należy pamiętać o prawidłowym podłożu i posadowieniu rusztowania, jego prawidłowym stężeniu oraz kotwieniu – wyjaśniał.
Specjaliści przedstawiali także zasady, jakimi należy się kierować przy wykonywaniu prac ziemnych i w wykopach. – Najistotniejsze znaczenie ma rozpoznanie terenu, jego oznakowanie, zabezpieczenie ścian wykopów, wykonanie wejść i zejść do nich. Należy także zadbać o prawidłowe składowanie narzędzi – podkreślała Anetta Ranosz, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
Swoje wystąpienia zaprezentowali także przedstawiciele m.in. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). – Szczególnie ścisłych zasad bezpieczeństwa wymaga transportowanie pracowników budów w koszach przymocowanych do żurawi. Są to bowiem urządzenia przeznaczone przede wszystkim do prac budowlanych, a nie transportu osób – tłumaczył Rafał Osiński, dyrektor UDT Oddział we Wrocławiu.
W spotkaniu udział wzięli także okręgowi inspektorzy pracy, przedstawiciele Rady Ochrony Pracy, Związku Zawodowego Budowlani, Związku Pracodawców BCC i firm budowlanych – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.