Strażacy ochotnicy dostaną świadczenia, Przewozy Regionalne nie zawiozą na wakacje, Pracodawcy nie dbają o warunki pracy, Ruszyły otwarte konsultacje dotyczące dyrektywy o niebieskiej karcie
Strażacy ochotnicy dostaną świadczenia
Członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu w trakcie działań ratowniczych lub ćwiczeń, będą mieli prawo do świadczeń związanych z niezdolnością do pracy. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uchwalona przez Sejm 15 maja, którą prezydent Bronisław Komorowski podpisał 15 czerwca. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
Zgodnie z nowelizacją w okresie niezdolności do pracy strażacy niezawodowi będą mogli otrzymywać rekompensatę pieniężną. Rekompensata wyniesie 1/30 minimalnego wynagrodzenia za każdy dzień niezdolności do pracy. Będzie ją ustalać oraz wypłacać właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie przez okres pobierania zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego (czyli do 18 miesięcy).
Obecnie poszkodowany w akcji strażak OSP, o ile nie ma ubezpieczenia społecznego z tytułu innego zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej, nie ma prawa do świadczeń za czas choroby i rehabilitacji (świadczenia przysługują jedynie zawodowym strażakom). Otrzymuje jedynie jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z tytułu ubezpieczenia przez gminę.
Przewozy Regionalne nie zawiozą na wakacje
Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych zapowiedziała bezterminowy strajk w spółce Przewozy Regionalne. Rozpocznie się on w nocy z 28 na 29 czerwca. Do strajku przystąpią wszyscy pracownicy spółki. Jak poinformował na konferencji prasowej Leszek Miętek, przewodniczący KKZZ, od północy żaden pociąg Przewozów Regionalnych nie wyruszy w trasę. Natomiast te składy, które będą już w trasie, dojadą do stacji macierzystych i dopiero tam maszyniści oraz inni pracownicy podejmą strajk. Kolejarze domagają się zawarcia paktu gwarancji pracowniczych dla pracowników spółki Przewozy Regionalne na okres 5 lat w związku z planowaną restrukturyzacją. Pod koniec lutego br. 12 marszałków województw poparło plan naprawczy dla spółki. Zakłada on, że Skarb Państwa zasili Agencję Rozwoju Przemysłu kwotą 750 mln zł, w zamian spółka PR wyemituje udziały, a te obejmie ARP. Pieniądze zasiliłyby kasę zadłużonej spółki. 600 mln zł zostałoby przeznaczone na oddłużenie spółki, a 150 mln na restrukturyzację, m.in. modernizację taboru. W ten sposób ARP stałaby się większościowym udziałowcem kolejowej spółki.
Pracodawcy nie dbają o warunki pracy
Aż 51,6 proc. stanowisk pracy w polskich biurach nie spełnia wymogów ergonomii – wynika z najnowszego raportu Fellowes Ergotest 2015. Inaczej mówiąc: większość pracodawców nie zapewnia odpowiednich warunków zatrudnionym, narażając ich na poważne schorzenia. Przykładowo: możliwość regulacji oparcia krzesła, zarówno w zakresie odchylenia, jak i wysokości posiada jedynie ok. 40 proc. badanych, 22,7 proc. osób ma na biurku zbyt mało miejsca na dokumenty, 17 proc. nie ma wystarczającej ilości miejsca na nogi pod biurkiem, 8,5 proc. nie posiada dostępu do światła naturalnego, 62,5 proc. ma źle umieszczony monitor. Zaledwie 40 proc. ankietowanych pracuje przy stanowisku pracy w wydzielonym miejscu z prawidłowo zachowaną – większą niż 80 cm – odległością od innych stanowisk. Z raportu wynika, że pracownicy najczęściej skarżą się na: bóle oczu, zaburzenia ostrości widzenia, suchość i pieczenie pod powiekami, bóle pleców, bóle szyi.
Ruszyły otwarte konsultacje dotyczące dyrektywy o niebieskiej karcie
Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące stosowania dyrektywy 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (dyrektywa o niebieskiej karcie). Celem tej dyrektywy jest zachęcenie do podejmowania pracy na terytorium UE przez wysokiej klasy specjalistów z państw trzecich. Konsultacje dotyczą nie tylko systemu niebieskiej karty UE, ale również ogólnych kwestii związanych z migracjami zarobkowymi. Mogą w nich wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty: pracodawcy, migranci, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe itp. Opinie należy przekazywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public consultation/2015/consulting_0029_en.htm. Konsultacje będą trwały do 21 sierpnia 2015 r.