Dobre praktyki stosowane w firmach z branży budowlanej będą jednym z głównych tematów konferencji „Budownictwo. Prace na wysokości, ziemne i w wykopach mogą być bezpieczne”, którą organizuje Państwowa Inspekcja Pracy. Odbędzie się ona jutro w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Patronat nad nią objęła DGP.
Podczas dwóch sesji tematycznych specjaliści branży budowlanej przedstawią możliwości zastosowania różnorodnych praktycznych rozwiązań zapobiegających najistotniejszym zagrożeniom wypadkowym w budownictwie (czyli podczas pracy na wysokości oraz przy pracach ziemnych i w wykopach). Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców budowlanych, pracowników służby BHP, studentów wydziałów budownictwa oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. Obok Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, oraz szefów okręgowych inspektoratów pracy w spotkaniu będą uczestniczyć także członkowie Rady Ochrony Pracy, przedstawiciele innych organów nadzoru i kontroli, m.in. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Najwyższej Izby Kontroli oraz partnerzy społeczni: Związek Zawodowy Budowlani, Związek Pracodawców BCC, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań oraz przedstawiciele największych firm budowlanych – sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
O tym, jak istotne znaczenie mają kwestie, które będą poruszane w trakcie spotkania, przekonują liczby. W 2014 r. do PIP zgłoszono ponad 2 tys. wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało 2,3 tys. osób. Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w budownictwie, przemyśle i górnictwie.