"Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,3 do 0,1 punktu - odnotowano w 13 województwach. W województwach lubuskim, małopolskim i wielkopolskim bezrobocie nie uległo zmianie" - napisano w komentarzu.

Według danych resortu, liczba bezrobotnych w końcu września 2008 roku wyniosła 1.378,5 tys. osób i w porównaniu do końca sierpnia 2008 roku spadła o 25,9 tys. osób (1,8 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 368,1 tys. osób tj. o 21,1 proc.

"W okresie styczeń-wrzesień 2007 roku spadek bezrobocia wyniósł 531,6 tys. osób (23 proc.), był zatem silniejszy" - napisano.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach, przy czym najsilniejszy w województwie: śląskim - o 3,1 proc. (o 3,8 tys. osób) i kujawsko-pomorskim - o 3,0 proc. (o 3,1 tys. osób).

Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce jedynie w województwie małopolskim - o 0,5 proc. (o 400 osób).

"Nadal utrzymuje się ożywienie na rynku pracy. Wiele osób zatrudnionych znalazło pracę o charakterze subsydiowanym - ze środków Funduszu Pracy i EFS. Urzędy pracy sygnalizują, że pewna grupa bezrobotnych już otrzymała potrzebne zaświadczenia i nie jest zainteresowana dalszym potwierdzaniem gotowości do pracy. Dużo ofert pracy pochodzi z branży handlowej" - napisano w komunikacie.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2008 roku wyniosła 103,8 tys. i w porównaniu do sierpnia 2008 roku wzrosła o 5 tys. (o 5,1 proc.). We wrześniu 2007 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 106,4 tys. ofert pracy (o 4 tys. mniej niż w sierpniu 2007). W okresie styczeń - wrzesień 2008 roku do urzędów pracy zostało zgłoszonych 943,5 tys. ofert pracy czyli o 45,7 tys. mniej w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (989,2 tys. ofert).

Wzrost ofert pracy odnotowano w 11 województwach, przy czym najsilniejszy względny w województwie śląskim - o 24,3 proc., tj. o 1,6 tys. ofert. W województwie śląskim miał miejsce również najsilniejszy względny spadek liczby bezrobotnych. W pozostałych 5 województwach spadła liczba ofert pracy, a największy względny spadek wystąpił w województwie lubelskim - o 11 proc. (o 500 ofert).