W wielu zakładach pracy pracownikom coraz częściej udostępnia się służbowe karty kredytowe. Dotyczy to nie tylko kadry menedżerskiej, ale czasami wszystkich pracowników. Karty kredytowe mają na celu ułatwienie rozliczeń z firmą. Czy na pewno jest to korzystne dla pracodawcy?
Przyznawana pracownikowi służbowa karta kredytowa pozwala na dokonywanie płatności pieniędzmi spółki. Zwykle obowiązuje na niej jakiś limit wypłat. Czy można uznać, że karta kredytowa jest równoznaczna z udzieleniem zaliczki pieniężnej? Odpowiedź na to pytanie pozwoli stwierdzić, czy dopuszczalne są potrącenia wydatkowanych z karty kredytowej kwot z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.
Zasadą prawa pracy jest ochrona wynagrodzenia za pracę. Stąd potrącenia z wynagrodzenia pracownika mogą być dokonywane wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy, pracodawca może potrącać z wynagrodzenia pracownika udzielone zaliczki pieniężne. Jak należy rozumieć termin zaliczki pieniężne?