Nowelizacja przepisów o systemie oświaty wprowadziła w sierpniu tego roku możliwość objęcia indywidualnym rocznym przygotowaniem sześciolatków. Dotyczy to dzieci, których stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. W celu określenia warunków prowadzenia takiej nauki resort edukacji przygotował i przesłał do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

- Od dawna, za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, zabiegaliśmy o wpisanie do ustawy, aby przewlekle chore sześcioletnie dzieci mogły uczyć się indywidualnie - mówi Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Dodaje, że brak tego przepisu uniemożliwiał samorządom finansowanie takiej nauki. Przepisy wskazują, że sześciolatek ma się uczyć od czterech do sześciu godzin, które mają być rozłożone co najmniej na dwa dni. Według wyliczeń resortu edukacji, w tym roku szkolnym samorządy na ten cel przeznaczą 16 mln zł.