Mimo przekroczenia kryterium dochodowego, osoby wychowujące dzieci będą miały przyznane na nie świadczenia. Ich kwota będzie jednak obniżona. Nowy sposób ustalania wysokości zasiłków przewiduje przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Na jej podstawie od przyszłego roku gminy będą przyznawać pomoc finansową na dzieci w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę. Będzie ona stosowana w przypadku tych rodzin, u których przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie wyższe od łącznej kwoty świadczeń, jakie mogłaby ona uzyskać. W takiej sytuacji gmina będzie pomniejszać ich wysokość o taką kwotę, o jaką dochód okazał się wyższy od ustawowego progu. Obecnie wynosi on 574 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie (lub 664 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne).

Na zmianie przepisów zyskają nie tylko ci rodzice, którzy przy wciąż obowiązujących regulacjach w ogóle nie mają prawa do zasiłku, ale również opiekunowie, których sytuacja dochodowa zmienia się w trakcie pobierania pomocy finansowej, np. gdy członek rodziny podejmuje pracę i uzyskuje z niej nowy dochód. Od 2016 r. nie będzie to ich całkowicie pozbawiać wsparcia. Będą natomiast otrzymywać świadczenia w niższej wysokości. Gdyby jednak okazało się, że w wyniku zastosowania mechanizmu złotówka za złotówkę zasiłek będzie wynosić mniej niż 20 zł, to nie będzie wypłacony.