Na jej podstawie od przyszłego roku gminy będą przyznawać pomoc finansową na dzieci w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę. Będzie ona stosowana w przypadku tych rodzin, u których przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie wyższe od łącznej kwoty świadczeń, jakie mogłaby ona uzyskać. W takiej sytuacji gmina będzie pomniejszać ich wysokość o taką kwotę, o jaką dochód okazał się wyższy od ustawowego progu. Obecnie wynosi on 574 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie (lub 664 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne).

Na zmianie przepisów zyskają nie tylko ci rodzice,  którzy przy wciąż obowiązujących regulacjach w ogóle nie mają prawa do zasiłku, ale również opiekunowie, których sytuacja dochodowa zmienia się w trakcie pobierania pomocy finansowej, np. gdy członek rodziny podejmuje pracę i uzyskuje z niej nowy dochód. Od 2016 r. nie będzie to ich całkowicie pozbawiać wsparcia. Będą natomiast otrzymywać świadczenia w niższej wysokości. Gdyby jednak okazało się, że w wyniku zastosowania mechanizmu złotówka za złotówkę zasiłek będzie wynosić mniej niż 20 zł, to nie będzie wypłacony.