Opis umiejętności, wiedzy i kompetencji przypisany do odpowiednich dyplomów, świadectw czy certyfikatów, umożliwiający porównanie kompetencji pracowników w różnych krajach. 140 krajów w wraz z Polską wprowadzają ramy kwalifikacji zawodowych - poinformowało Polskie Radio.

Oznacza to, że wyjeżdżając do pracy za granicę będziemy mogli łatwiej zdobyć pracę związaną z naszym wykształceniem i kwalifikacjami. Wprowadzany przez Unię Europejska system pozwoli na porównanie dyplomów w różnych krajach. Dzięki temu, pracodawca dowie się jakimi kwalifikacjami dysponujemy oraz ile powinniśmy zarabiać na danym stanowisku.

Obecnie wprowadzane są systemy kwalifikacji w poszczególnych branżach. Do 2018 na dyplomach polskich uczelni ma znaleźć się informacja z numerem poziomu polskiej ramy kwalifikacji i europejskiej.

Reklama

Źródło: Polskie Radio