Czekam na wyznaczenie terminu i miejsca w sanatorium już półtora roku – opowiada pani Halina z Warszawy. – Dowiedziałam się, że na Mazowszu standardowo czeka się 25 miesięcy. Tymczasem w innych województwach 18, góra 20. Mam jednak pecha z powodu miejsca zamieszkania. Zależy mi, by pojechać na kurację jak najszybciej – poprzedni pobyt w sanatorium bardzo mi pomógł na moje dolegliwości. Czy mogę jakoś przyspieszyć wyjazd – zastanawia się czytelniczka
Tak, choć wymaga to pewnej determinacji. Osoby mobilne i niezwiązane sztywno obowiązkami zawodowymi, takie, które zechcą spakować się i wyjechać na trzytygodniową kurację w ciągu mniej niż dwóch tygodni od otrzymania skierowania, mogą skorzystać ze zwrotów. To skierowania, z których z różnych przyczyn zrezygnowali inni potencjalni kuracjusze zajmujący miejsca w kolejce przed nami. Informacje na temat zwrotów skierowań pani Halina może uzyskać w dziale lecznictwa uzdrowiskowego NFZ Mazowsze od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 16. Propozycję last minute może uzyskać każda zainteresowana osoba posiadająca skierowanie zaakceptowane przez NFZ i oczekująca już na wyznaczenie miejsca i terminu kuracji, pod warunkiem że nie korzystała z tej formy leczenia w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy. Od kilku już lat bowiem obowiązuje zasada, że do sanatorium na podstawie skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia można wyjechać nie częściej niż raz na półtora roku. Kolejki są jednak długie, tak że w praktyce trudno jest skorzystać z tego uprawnienia.
Decydując się na wykorzystanie zwrotów, często można wybrać sobie miejsce kuracji, o ile leczy się w nim konkretne schorzenia.
Uwaga. Wiele osób, chcąc przyspieszyć kolejny wyjazd, zwraca się do lekarza pierwszego kontaktu o kolejne skierowanie do sanatorium tuż po powrocie z kuracji, twierdząc, że czas oczekiwania jest bardzo długi, więc chcą już wdrożyć procedurę. I lekarze, być może pod presją pacjentów, wypisują skierowania. Tymczasem balneolog kwalifikujący na kurację może takie skierowanie, złożone tuż po powrocie z sanatorium, odrzucić z powodu braku wskazań do leczenia uzdrowiskowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. nr 142, poz. 835). Art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. nr 581).