W 2024 pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie mogą mieć powody do zadowolenia. Inflacja przyspieszyła pokaźny wzrost płacy minimalnej, a jeśli uda się przeforsować organizacjom związkowym swoje propozycje, podwyżka będzie rekordowa.

Płaca minimalna 2024 – ile wyniesie?

Choć nie nastąpiła jeszcze lipcowa podwyżka płacy minimalnej do 3600 zł, która ma nastąpić od 1 lipca, już trwają prace w Radzie Dialogu Społecznego nad wypracowaniem dwóch kolejnych waloryzacji w 2024 roku.

Jak potwierdzała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie powyżej 4,2 tys. złotych. Ponadto podwyżka płacy minimalnej będzie dwukrotna, od 1 stycznia 2024 i od 1 lipca 2024.

Płaca minimalna 2024 – związki chcą konkretnych podwyżek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Problem w tym, że strona związkowa liczyłaby na bardziej konkretne i wyższe propozycje, niż „powyżej 4,2 tys. złotych. I tak na przykład OPZZ proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Czy rząd przyjmie te propozycje jako swoje? Tego jeszcze nie wiemy. Jednak podwyższenie płacy minimalnej w ciągu 2 lat o ponad tysiąc złotych byłoby naprawdę rekordowe.

Płaca minimalna 2024 - z wyłączeniem wszystkich dodatków z płacy minimalnej?

Jak informuje na swojej stronie OPZZ dzięki staraniom związku udało się wyłączyć z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek za pracę w porze nocnej i za staż pracy. - Najwyższy czas na inne dodatki. Skoro przepisy prawa przyznają pracownikom prawo do dodatku, to powinny również zagwarantować jego wypłatę w pełnej wysokości – czytamy.

Zdaniem Norberta Kusiaka, dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania zostałby zapewniony bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia, co poprawiłoby sytuację pracowników otrzymujących płacę na najniższym poziomie.
Tak ukształtowane wynagrodzenie minimalne chroniłoby ponadto pracowników przed powszechną praktyką pracodawców polegającą na niedokonywaniu rewizji obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę – wskazuje ekspert OPZZ.

Płaca minimalna 2023 – ile wynosi?

Tymczasem zanim dowiemy się, jaka podwyżka płacy minimalnej czeka nas w 2024, wielu przedsiębiorców będzie musiało podnieść swoim pracownikom pensje jeszcze w lipcu 2023 roku. Warto przypomnieć, że wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce. Aktualnie jej wysokość wynosi 3490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł.

Płaca minimalna 2023 netto – ile to na rękę?

Płaca minimalna podawana jest w kwotach brutto. Na jak wiele może zatem liczyć pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie? Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. Od kwoty brutto odliczane są składki ZUS, czyli składka emerytalna, składka rentowa oraz składka chorobowa. Od pozostałej kwoty odejmowana jest też zaliczka na podatek dochodowy. W rezultacie od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna netto na umowie o pracę wynosi 2709,48 złotych. Z kolei stawka godzinowa na umowie zlecenie wynosi 22,80, a więc na rękę powinniśmy otrzymywać 20 złotych.

Płaca minimalna - kolejna podwyżka w 2023 roku

Warto zauważyć, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca 2023 roku. Wówczas kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym. Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynosić 23,50 zł brutto.

A zatem od 1 lipca 2023 na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma ponad 2780 zł netto, a stawka godzinowa wzrośnie do 21 zł netto.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje obecnie około 3 mln Polaków.