Ministerstwo rodziny zmienia przepisy dotyczące organizacji stanowiska pracy, które mogą mieć przełożenie na pracujących przy laptopach.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czwartek przed południem ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Poz. 973).

W rozporządzeniu ma zostać zmieniony §3 ust 4, z którego wynikało, że rozporządzenie nie ma zastosowania do systemów przenośnych. Budził wątpliwości ministerstwa w przypadku pracy przy laptopie, szczególnie podczas pracy zdalnej (pisaliśmy o tym 30 marca 2023 r. „Pracujesz zdalnie? Możesz niedowidzieć”). Po zmianach rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do „systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy”.

W myśl projektu, tylko jeśli praca przy laptopie będzie odbywać się przez co najwyżej połowę czasu pracy, pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić zatrudnionemu monitor, albo podstawkę pod laptop, klawiaturę i mysz. Taka zmiana przepisów może oznaczać, że pracodawcy będą musieli zainwestować niemałe pieniądze w organizację stanowisk pracy w biurze dla osób pracujących przy laptopach, a także w kilkaset tysięcy pracowników z laptopami zatrudnionych hybrydowo. Do tej pory przepisy mówiły m.in. o klawiaturze i myszce na takim stanowisku. W nowych przepisach pojawia się także podstawka do laptopa, która ma umożliwić odpowiednie podniesienie monitora do góry, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu.

Ministerstwo uzasadnia zmiany tym że długotrwałe użytkowanie monitorów zwiększa częstość pojawiania się dolegliwości określonych jako zespół widzenia komputerowego (CVS – ang. computer vision syndrome), znany również jako cyfrowe zmęczenie oczu (DES – ang. Digital Eye Strain). Objawy zgłaszane przez użytkowników komputerów to zaczerwienienie, przemęczenie, bóle oczu, odczucie suchości, podrażnienia i pieczenia oraz objawy związane z jakością widzenia (rozmycie, podwójne widzenie). Spowodowane są zbyt małą odległością pomiędzy oczami osoby pracującej a obsługiwanym urządzeniem. Po wielogodzinnej pracy z komputerem pojawiają się zaburzenia akomodacji (zmniejszenie jej zakresu i szybkości) oraz konwergencji (co powoduje dodatkowo zaburzenia widzenia do bliży) opisywane jako tymczasowa krótkowzroczność. Dodatkowo narastają dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego w okolicy odcinka szyjnego kręgosłupa oraz obręczy barkowej, które są skutkiem ustawienia monitora na nieodpowiedniej wysokości względem wzroku, wymuszając przeciążające ustawienie głowy.

Zmiany zapewniające odpowiednie ustawienie laptopa i przestrzeń do pracy zdalnej, mają temu przeciwdziałać.