Dodatkowa, 14. emerytura stała się faktem. Nie będzie to już przypadkowy dodatek, a coroczne świadczenie przyznawane… no właśnie, komu? Kto skorzysta z dodatkowych pieniędzy i na jakich zasadach?

Czternastka to dodatkowa emerytura, która jak sama nazwa wskazuje, przyznawana jest osobom, które korzystają ze świadczeń emerytalnych. Ale czy tylko? Kto jeszcze otrzyma 14. emeryturę?

Wśród osób, które są uprawnione do otrzymania dodatkowej, czternastej emerytury znajdują się:

  • emeryci otrzymujący emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe) – oczywiście, jeśli ich wysokość nie przekracza 4488,44 złote. 
  • renciści (renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna / rodzinna / wypadkowa), 
  • inwalidzi wojenni, 
  • inwalidzi wojskowi, 
  • korzystający z rodzicielskich świadczeń uzupełniających (np. Emerytura Mama 4+), 
  • cywilne, niewidome ofiary działań wojskowych, 
  • świadczeniobiorcy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
  • osoby pobierające zasiłek przedemerytalny, 
  • emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych. 

Kto nie otrzyma 14. emerytury?

Świadczenia nie otrzymają osoby, którym zostało odebrane lub zawieszone prawo do jego otrzymywania. Musi to nastąpić do ostatniego dnia w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłaty „czternastki”. Wysokość 14. emerytury będzie uzależniona od wysokości pozostałych świadczeń. Osoby, które otrzymują miesięcznie nie więcej niż 2900 złotych, będą mogły liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości 1 588,44 zł w 2023 roku - co jest równe wysokości najniższej emerytury i w kwocie netto, czyli na rękę równej 1445,48 zł.

Warto zaznaczyć, że najniższe świadczenie z tytułu 14. emerytury będzie wynosić 50 zł.

Przypomnijmy, od 2023 roku 14. emerytura staje się świadczeniem, o które nie trzeba będzie się starać. Będzie przyznawana wszystkim osobom uprawnionym do jej otrzymania z tzw. „urzędu”. Wcześniej czternastka była wypłacana w 2021 i 2022 roku, jednak jej przyznanie było obwarowane osobnymi ustawami obowiązującymi w danym roku. Obecnie będzie to jedna ustawa wprowadzona na stałe.