Zakupione przez firmę środki czystości, a także urządzenia wykorzystywane przy sprzątaniu obiektów jej klientów mogą być wliczone w koszt świadczenia tej usługi na potrzeby ustalania kwoty obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Inaczej jest w przypadku wydatków na produkty do znajdujących się w nich łazienek.

Tak wynika z odpowiedzi PFRON na pytanie dotyczące jednego z pracodawców. Jest to firma sprzątająca, która od kwietnia spełnia warunki do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Ma jednak wątpliwości, czy będzie mogła korzystać z tego uprawnienia, gdy na fakturze wykazuje kwotę ryczałtu za usługę sprzątania, która obejmuje zarówno roboczogodziny pracy, jak i wydatki na materiały eksploatacyjne, tj. środki czystości, ścierki, mopy, szczotki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydła i płyny dezynfekujące.

– Firma nie jest producentem tych materiałów, dlatego zapytałam PFRON, czy powinna je wyłączać z przychodu – mówi Edyta Sieradzka, ekspert ds. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, współpracująca z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

PFRON wyjaśnia, że wydatki związane z zakupem środków chemicznych służących do wykonywania usługi sprzątania, takich jak: płyny do mycia podłóg, ścian, urządzeń sanitarnych, preparaty do czyszczenia biurek i komputerów oraz worki na śmieci – są uwzględniane w kwocie przychodu z tytułu usługi własnej sprzedającego. Podobnie należy traktować wydatki poniesione na zakup urządzeń i narzędzi służących do sprzątania (odkurzaczy, mopów, ścierek, szczotek, wiader itp.). Natomiast gdy pracodawca kupił środki higieny lub czystości, np. papier toaletowy, ręczniki papierowe, odświeżacze i mydła i zostawił je w obiektach klienta, to wtedy nie można ich brać pod uwagę przy obliczaniu wysokości ulgi we wpłatach na PFRON.

To oznacza, że jeśli firma na fakturze dokumentującej zakup usługi sprzątania wykazuje w jednej kwocie łącznie wspomniane wydatki i nie ma możliwości wyodrębnienia z niej – na podstawie posiadanej dokumentacji i kalkulacji – kosztu produktów, które są zostawiane w sprzątanych pomieszczeniach, to wtedy nie może wystawić informacji o kwocie obniżenia we wpłacie na PFRON. Fundusz podkreśla, że w takim wypadku nie jest możliwe określenie wartości usługi własnej sprzedającego, czyli pracodawcy uprawnionego do udzielania ulg. W efekcie świadczona przez niego usługa sprzątania staje się usługą mieszaną. Tymczasem zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) tylko zakup usługi własnej daje prawo do wystawienia informacji o kwocie obniżenia. Gdy zaś takie wyodrębnienie jest możliwe, to pracodawca, wystawiając informację, uwzględnia wyłącznie wartość usługi sprzątania w części dotyczącej wydatków związanych z jej świadczeniem, a pomija te na zakup środków higieny i czystości, które zostawia w pomieszczeniach, które są sprzątane. ©℗